RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_2231532.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f5.6 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-24 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_22274798.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f7.1 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-23 22:28

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_235254.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f9 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-22 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_23353135.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f10 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-21 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_005473.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f5.6 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-20 00:00