RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_2314199.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f4 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-19 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_23105226.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f4.5 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-18 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_2363287.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f4.5 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-17 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_2365126.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f6.3 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-16 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_232278.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f8 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-15 00:00