RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_23315567.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f8 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-14 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_005624.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f6.3 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-13 00:01

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_2322418.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f6.3 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-12 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_002661.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f6.3 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-11 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_0124348.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f3.2 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-10 00:12