RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_23571488.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f6.3 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-09 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_084487.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f6.3 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-08 00:09

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_04393.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f3.2 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-07 00:04

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_23314088.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f7.1 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-06 00:00

RICOH GR LENS A12 28mm F2.5

c0065927_225965.jpg

RICOH GXR GR LENS A12 28mm F2.5 / at. f5 AE
[PR]
# by suttokodokkoi21 | 2011-02-05 00:00